Suoniemen Metsästysseura

Suoniemen metsästysseura

Vuosi 1993 on Suoniemen metsästysseuralla juhlavuosi, sillä seura täyttää 50
vuotta. Nykyään metsästysseuran toiminta on hyvin monimuotoista verrattuna
menneisiin vuosikymmeniin. Perinteisen metsästyksen lisäksi metsästysseurat
joutuvat vastaamaan riistanhoidosta, riistakantojen laskennasta, metsästyksen
valvonnasta ja monesta muusta.
Seura osallistuu aktiivisesti mm. erilaiseen kilpailutoimintaan. Suoniemen
metsästysseuralla on yli 50 jäsentä.

Johtokuntaan kuuluvat tällä hetkellä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
metsästyksen johtaja
sihteeri
rahastonhoitaja

seuraavat henkilöt:
Erkki Mekkonen
Risto Vuorinen
Heikki Yli-Hemmo
Arto Lehtelä
Rauno Elovirta
Matti Niemi
Pentti Hakala
Petri Ala-Uotila

Erkki Mekkonen

Lisätietoja